facebook

W związku z dodaniem kilku pozycji w HD oraz chęcią uporządkowania tematycznie układu kanałów z likwidacją "dubli" (ten sam kanał w wersji SD/HD), zgodnie z sugestiami naszych Klientów wprowadziliśmy kilka zmian w TV cyfrowej. W przypadku braku jakichkolwiek kanałów prosimy o ponowne przestrojejenie urządzeń odbiorczych.

Kanały, które mieliście Państwo do tej pory pojawią się na nowych numerach.

Nowy układ kanałów