facebook

Nowe pozycje w Cenniku Ogólnym od 01.03.2021

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2021 r. dodajemy do Ogólnego Cennika Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o. o. Sp. k nowe pozycje:

 

  • Opłata za uszkodzenie/zagubienie routera abonenckiego z winy Abonenta – 400 zł
  • Opłata za uszkodzenie/zagubienie zasilacza do routera abonenckiego z winy Abonenta – 50 zł

 

Wymienione wyżej opłaty związane są poszerzeniem przez TEL-KAB wachlarza urządzeń do odbioru usługi Internetu i dotyczą tylko osób, które po 1 marca 2021 roku zdecydują się na dzierżawę routera abonenckiego.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.


Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 1 marca 2021 r.


W przypadku, gdy łączy Państwa z TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy TEL-KAB będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.