facebook

Uprzejmie informujemy, że od 15 maja 2019 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej narzucił operatorom telekomunikacyjnym ujednolicenie stawek za połączenia telefoniczne i smsy do krajów unijnych dla konsumentów tak, aby nie przekraczały następujących cen:

0,81 zł/min, 0,25 zł/SMS (+ VAT = 1 zł/min, 0,31zł/SMS).

Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany Ogólnym Cenniku Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o. o. Sp. k:

4. Cennik Usług Telefonii Stacjonarnej w Sieci TEL-KAB

4.3 Podział połączeń międzynarodowych

Operatorzy Malta-Mobile-VODAFONE oraz Malta-Mobile-GO-MOBILE zostają przeniesieni ze strefy C do strefy B, co skutkuje obniżeniem opłaty za połączenie do ich sieci w poszczególnych pakietach telefonicznych w następujący sposób:

Pakiet TAK SŁUCHAM – ze 1,40 zł na 0,90 zł brutto

Pakiet HALO - ze 1,40 zł na 0,90 zł brutto

Pakiet LUBIĘ DUŻO – ze 1,20 zł na 0,70 zł brutto

Pakiet BEZ HAMULCÓW – ze 1,10 zł na 0,50 zł brutto

Pakiety telefoniczne wycofane ze sprzedaży – ze 1,40 zł na 0,90 zł brutto

Przypominamy, że w pakietach telefonicznych wycofanych ze sprzedaży obowiązuje aktualny podział połączeń międzynarodowych i ich cennik jak dla Pakietu TAK SŁUCHAM.

 

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 15 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 15 maja 2019 r.

W przypadku, gdy łączy Państwa z TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy TEL-KAB będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.