facebook

Świadczenia postojowe

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tarcza antykryzysowa ZUS obejmie także członków społeczności akademickiej, a ściślej mówiąc - studentów. Ubezpieczenie zdrowotne, które im przysługuje nie jest wliczane do tak zwanych ubezpieczeń stałych, co sprawia, że są oni grupą spełniającą warunki świadczenia postojowego zawartego w „tarczy”.

 

O dodatkowe środki finansowe mogą starać się studenci wykonujący umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego, nie mający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie mogący wykonywać pracy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Ostatnim kryterium jest przychód uzyskany w poprzedzającym miesiącu, który nie może przekraczać 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Jak w takim razie ubiegać się o świadczenia postojowe?


Należy przekazać swojemu zleceniodawcy oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W oświadczeniu musi się jednak znaleźć informacja o kwocie przychodów z innych umów. Następnie pracodawca składa wniosek do ZUS o świadczenie postojowe.

 

Ministerstwo informuje także:

„Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii”.

 

artykuł redakcji serwisu informacyjnego "Panorama - Informacje z Regionu"

chcesz zgłosić nam interesujący temat? Napisz do nas: redakcja@telkab.pl