facebook

Posłowie przegłosowali

Posłowie przegłosowali rozszerzenie „tarczy antykryzysowej”. Już dzisiaj wiemy, że o prawo do zwolnienia z ZUS będą miały także firmy zatrudniające do 49 osób. Tarcza 2.0 obejmie także zasiłki dla rolników objętych kwarantanną.

 

Większe firmy z możliwością zwolnienia z ZUS na trzy miesiące. Rząd rozszerza zakres przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z trzymiesięcznych „wakacji składkowych”. W pierwszym projekcie „tarczy” pomoc miała dotyczyć tylko małych przedsiębiorstw do 9 pracowników. W wersji 2.0 o zwolnienie mogą ubiegać się większe firmy zatrudniające od 10 do 49 osób.

 

„Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Mechanizm pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zwolnień pracowników.”


Samozatrudnionym oraz pracownikom na umowach cywilnoprawnych będzie przysługiwało dłuższe postojowe. Pierwotnie wymienione osoby miały otrzymywać 2000 przez okres jednego miesiąca. Rząd jednak zdecydował się na rozszerzenia postojowego do trzech miesięcy.

 

To jednak nie wszystko. Nowa „tarcza antykryzysowa” zakłada dodatkowo: Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną; Pomoc organizacjom pozarządowym, będą mogły one skorzystać z wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy - jakie oferuje państwo; firmy i osoby prywatne wspierające finansowo walkę z koronawirusem nie będą podlegały egzekucji w ramach: postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych.

 

Zdecydowano się także na wydłużenie terminów administracyjnych dla praw jazdy, uprawnień do kierownik pojazdami, szkoleń okresowych, a również badań lekarskich. Na wykonanie tych czynności będziemy mieli 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

artykuł redakcji serwisu informacyjnego "Panorama - Informacje z Regionu"

chcesz zgłosić nam interesujący temat? Napisz do nas: redakcja@telkab.pl