facebook

Nie jesteś pozostawiony sam sobie

Z dnia na dzień w całym kraju przybywa osób zakażonych koronawirusem. Jak prognozują eksperci, z pikiem zachorowań będziemy mieli do czynienia za około 2-3 tygodnie. Nie zapominajmy także o tym, że objawy COVID19 są niemalże podobne do tych, które świadczą o grypie. Należy przypuszczać, że liczba osób objętych kwarantanną będzie stopniowo rosnąć. Rząd uspakaja - „Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie.”

 

W serwisie Rzeczpospolitej Polskiej możemy przeczytać, że w razie potrzeby należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. (Pruszków: 22 728-11-18; Piastów: 22 723-11-70; Brwinów: 22 729-54-44). Pracownicy ośrodków w pierwszej kolejności powinni skupić się na pomocy seniorom, samotnym oraz osobom z niepełnosprawnością. Władze apelują także do posiadających informacje o osobach potrzebujących - objętych kwarantanną - o przekazanie takich informacji do Ośrodków Pomocy Społecznej.

 


Rząd informuje także, że funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają przestrzeganie kwarantanny, prze osoby jej poddane, będą zwracać szczególną uwagę na wymienioną wyżej grupę. Później, zebrane informacje będą przekazywać do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

 


W przypadku, w którym osoba starsza, samotna lub z niepełnosprawnością, nie ma możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w domu, pomocy w tym zakresie powinna udzielić mu gmina. Posiłki i produkty żywnościowe powinny być dostarczane przez osoby wyznaczone przez gminę do tego celu. Straż Miejska, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna i Wojsko Obrony Terytorialnej, także zostały upoważnione do roztworzenia posiłków. Warto zaznaczyć, że pomocą żywieniową powinny zostać objęte również rodziny.

 


Osoby po leczeniu szpitalnym ze wskazaniem wsparcia w postaci usług opiekuńczych - również specjalistycznych - powinny mieć je przyznane w trybie pilnym.

 

artykuł redakcji serwisu informacyjnego "Panorama - Informacje z Regionu"

chcesz zgłosić nam interesujący temat? Napisz do nas: redakcja@telkab.pl