facebook

Zmiany w Cenniku

Uprzejmie informujemy, że od 15 maja 2020 r. TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. zamierza przebudować swoją ofertę. Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany w Cenniku:

1. Od 15 maja 2020 r. dodatkowe pakiety telewizyjne (z wyjątkiem Pakietów Premium Canal+) można dobrać do umowy głównej tylko w opcji na czas nieokreślony, dzięki czemu termin obowiązywania umowy głównej nie ulega zmianie. W związku z powyższym zmianie uległy opłaty abonamentowe dodatkowych pakietów telewizyjnych w następujący sposób:

Pakiet Dla Dzieci z 12 zł na 10 zł

Pakiet MTV z 12 zł na 10 zł

Pakiet +Rodzinny z 30 zł na 22 zł

Pakiet +Rozrywka z 35 zł na 23 zł

Pakiet Premium Cinemax HD z 15 zł na 12 zł

Kanał Premium Telewizja Republika z 8 zł na 5 zł

Pakiet Premium Dla Dorosłych z 18 zł na 12 zł

Pakiet +Eleven z 25,90 zł na 14 zł

2. Od 15 maja 2020 r. usługę Multiroom można dobrać do umowy głównej tylko w opcji na czas nieokreślony, dzięki czemu termin obowiązywania umowy głównej nie ulega zmianie. W związku z powyższym zmianie uległy opłaty abonamentowe za usługę Multiroom w następujący sposób:

Multiroom RF [HD/CI] z 20 zł na 12 zł, opłata  aktywacyjna 29 zł

Multiroom IP z 30 zł na 20 zł, opłata aktywacyjna 49 zł

3. Dostawca Usług zwiększył limit usług Multiroom IP do umowy głównej z 1 na 2, co oznacza, że obecnie Abonent może odbierać telewizję po światłowodzie na 3 a nie jak dotąd na 2 telewizorach w ramach jednej umowy.

4. Zmianie uległy ceny następujących pakietów głównych telewizyjnych:

SOLO TV GOOD z 85 zł na 95 zł

SOLO TV EXTRA z 144 zł na 144,90 zł

5. Przedłużeniu uległ okres dostępności Pakietu Premium Canal+ Prestige w pakietach MAX BOX do dnia 31.07.2020 r.

6. Przebudowana została oferta Telefonii Stacjonarnej w Sieci TEL-KAB – obecnie dostępne są tylko 2 pakiety dostępne w ofercie promocyjnej na 24 miesiące i na 12 miesięcy oraz w ofercie bezterminowej:

TAK SŁUCHAM 2020 [tylko dla numerów przenoszonych] – opłata abonamentowa w opcji bezterminowej to 6 zł *Naliczanie minutowe* połączenia na numery alarmowe bezpłatne,* połączenia strefowe, międzystrefowe i komorkowe 25 gr / min.* Połączenia na numery międzynarodowe: STREFA A 32 gr / min.; / STREFA B 90 gr / min.; / STREFA C 1,40 zł / min.; / STREFA D 2 zł / min.; / STREFA E 11 zł/ min.; / STREFA F 61 zł / min.* limit wartości połączeń (kwotowy) 300 zł* limit wartości połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie: 35 zł, 100 zł i 200 zł

 oraz

NO LIMIT 2020 - opłata abonamentowa w opcji bezterminowej to 65 zł * naliczanie sekundowe po pierwszej minucie * połączenia na numery alarmowe bezpłatne,* połączenia strefowe, międzystrefowe i komorkowe w Polsce bezpłatne bez limitu * Połączenia na numery międzynarodowe: STREFA A 32 gr / min.; / STREFA B 90 gr / min.; / STREFA C 1,40 zł / min.; / STREFA D 2 zł / min.; / STREFA E 11 zł/ min.; / STREFA F 61 zł / min.* limit wartości połączeń (kwotowy) 300 zł* limit wartości połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie: 35 zł, 100 zł i 200 zł.

Opłata aktywacyjna dla pakietów telefonicznych w opcji bezterminowej to 400 zł

Obecna oferta telefoniczna jest dostępna tylko dla Abonentów będących osobami fizycznymi

Pakiety telefoniczne są obecnie usługą dodatkową do pakietów głównych zawartych po 01.04.2019 r.

Aktualnie brak oferty telefonicznej dla firm – jest w trakcie opracowywania

7. Do Cenniku a została dodana nowa usługa:

Wirtualna centrala telefoniczna z opłatą abonamentową 10 zł miesięcznie – jest to usługa dodatkowa dla pakietów telefonicznych dotychczasowych i nowych; umożliwia: przeglądanie bilingu, przekserowanie połączeń, dostęp do poczty głosowej, nagrywanie zapowiedzi głosowych, nagrywanie połączeń; opłata dla Abonentów nie będących osobami fizycznymi podwyższona o wartość VAT

 

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 15 maja 2020 r. i będą dotyczyć tylko osób zawierających umowy lub dokonujących zmian w umowach od 15 maja 2020 r. włącznie, w związku z tym nie stanowią podstawy do wypowiedzenia Umów zawartych przed 15 maja 2020 r.

 

Regulamin i Cennik do 14.05.2020

Regulamin i Cennik od od 15.05.2020