facebook

Zmiany w dokumentach

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia 2019 r. dodajemy do oferty TEL-KAB nowe usługi.

Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. i dokumencie Jakość Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k., a także w Ogólnym Cenniku Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o. o. Sp. k.

1.         Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TEL-KABSp. z o.o. Sp. k. (Regulamin):

 

·      Do Regulaminu zostają dodane nowe definicje w porządku alfabetycznym, zmieniając tym samym numerację:

·      § 1 punkt 28: NPVR – nagrywanie wybranych przez siebie materiałów, na macierz dostawcy, dzięki temu nie jest potrzebne lokalne urządzenie do przechowywania nagrań. Zawartość nagraną na NPVR odtwarza się z zasobów operatora

·      § 1 punkt 35:  OTT  jest odmienną formą od zakupu lub najmu treści audio lub wideo od dostawcy telewizji lub usług internetowych (ISP), takich jak wideo na żądanie, płatnej telewizji lub usług wideo. Treść OTT odnosi się do zawartości otrzymanej od podmiotu trzeciego i jest dostarczane do urządzenia końcowego użytkownika, pozostawiając operatora stacjonarnego odpowiedzialnym jedynie za transport pakietów protokołu IP.

·      § 1 punkt 57: TEL-KAB GO – Serwis TEL-KAB GO oferuje dostęp do wybranych kanałów telewizyjnych poprzez połączenie realizowane za pośrednictwem sieci IP. Z usługi mogą korzystać Abonenci Tel-Kab Sp. z o.o. Sp.k. , którzy posiadają Pakiet Telewizji Cyfrowej TEL-KAB oraz usługę dostępu do Internetu. Dane dostępowe to login oraz hasło do systemu eBOA dostępnego pod adresem https://eboa.telkab.pl. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub IOS.

·      § 1 punkt 59: Time Shift – funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania

·      § 1 punkt 71: VOD – oglądanie na żądanie – usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza

2.     Jakość Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k.:

·      Do dokumentu zostały dodane: Minimalne wymagania sprzętu odbiorczego dla Internet Światłowód 1 Gb/s + WiFi:

- procesor Intel i5-8600 lub AMD Ryzen 5 2600

- karta sieciowa 1 Gigabit (preferowana Intel Gigabit CT PCI-E EXPI9301CTBLK)

- system operacyjny Windows 10 lub wyższy

- dysk: SSD M.2 (zalecany zapis minimum 1000MB/s)

- pamięć RAM 16GB (8GBx2 Dual rank)

3.     Ogólny Cennik Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o. o. Sp. k:

·      1. Cennik Usług Internetowych w Sieci Internetowej TEL-KAB: skasowanie pozycji Internet Światłowód 666 (666/100) Mb/s + WiFi  w związku z wycofaniem tej usługi z oferty

·      1. Cennik Usług Internetowych w Sieci Internetowej TEL-KAB: dodanie pozycji Internet Światłowód 1 Gb  + WiFi  w związku z wprowadzeniem tej usługi do oferty

·      5. Cennik Pakietów Usług Łączonych: skasowanie pozycji Pakiet MAX EXTRA ŚWIATŁOWÓD w związku z wycofaniem tej usługi z oferty

·      5. Cennik Pakietów Usług Łączonych: dodanie pozycji Pakiet GIGA ŚWIATŁOWÓD w związku z wprowadzeniem tej usługi z oferty

 

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 2 stycznia 2019 r.

W przypadku, gdy łączy Państwa z TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy TEL-KAB będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.